All the latest news from EasyFill Corporate

2016

Avyttring av aktier

Loxysoft Holding AB har sålt 774 600 B aktier i EasyFill AB, innehavet i Loxysoft Holding uppgår därefter till 1 276 594 A aktier och 11 944 925 B aktier motsvarande 32,6% av rösterna och 22,6% av kapitalet i EasyFill AB. Loxysoft Holding ägs i lika delar av Håkan Sjölander, Tobias Sjölander, Martin Lund och Björn Bylander. Försäljningen skedde dels av privatekonomiska skäl dels att få in ledning och ägare i EasyFill America som delägare i EasyFill AB. 


EasyFill AB (publ.) Flaggningsmeddelande.

En av EasyFills huvudägare, Inlandsinnovation AB, hamnar under 20% ägarandel efter den nyligen avslutade, övertecknade företrädesemissionen. Efter emissionen äger Inlandsinnovation 11 090 112 aktier motsvarande 19% av kapitalet i EasyFill.

EasyFill AB (publ.) – Sista dag för handel med BTA i EasyFill AB

Sista dag för handel med EasyFill ABs betalda tecknade aktie (EASY BTA B) är den 14 december 2016. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 16 december 2016.