EasyFill AB (publ.) – Sista dag för handel med BTA i EasyFill AB

Sista dag för handel med EasyFill ABs betalda tecknade aktie (EASY BTA B) är den 14 december 2016. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 16 december 2016. 

De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 20 december 2016.  

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till EasyFill i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                      James Gray    
CEO                                                          Marketing Director                      CFO
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82                         +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se                     james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer