RÄTTELSE: Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)

All the latest news from EasyFill Corporate

2024

RÄTTELSE: Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)

EasyFill AB (publ) meddelar rättelse gällande pressmeddelandet "Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)" som publicerades idag den 16 maj 2024 klockan 07:30. Rättelse avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med. Det uppdaterade pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

EasyFill AB (publ) – Delårsrapport januari – mars, 2024

EasyFill AB (publ) offentliggör härmed bolagets delårsrapport för januari – mars, 2024.

Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.