Kommuniké från extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram

All the latest news from EasyFill Corporate

2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram

Extra bolagsstämma hölls av aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653–2924 torsdagen den 25 januari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Bräcke, Industrigatan 10, Bräcke samt digitalt utan rösträtt.

Kallelse till extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653–2924 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 januari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Bräcke, Industrigatan 10, Bräcke.

Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt utan rösträtt. Deltagande digitalt kommer att ske via Teams, anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/extrastamma24