Information gällande utfallet för teckningsoptioner TO 2B i EasyFill AB

All the latest news from EasyFill Corporate

2020

Information gällande utfallet för teckningsoptioner TO 2B i EasyFill AB

Det totala utfallet blev 3 933 834 SEK vilket motsvarar en teckningsgrad på 96,2% för teckningsoption TO 2B vid löptidens utgång den 30 november 2020 före begränsade emissionskostnader.

Information gällande EasyFills VD Håkan Sjölander samt styrelseledamot i EasyFill Tobias Sjölander

Idag måndagen den 30 november meddelas att LeadDesk Oy, noterat på Nasdaq börsen i Finland, förvärvat Loxysoft AB samt Loxysoft A/S med tillträde den 4 januari 2021 för en köpeskilling av 13,6 miljoner Euro på skuldfri basis.

EasyFill AB (publ) Kvartalsrapport 3, 2020

Omsättningen i koncernen EasyFill AB (publ), org. nr 556653–2924 uppgick till 24 860 KSEK (24 905 KSEK) under det tredje kvartalet 2020 (1 juli – 30 september). EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades något till -2 477 KSEK (-3 210 KSEK).