Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2012-12-17

All the latest news from EasyFill Corporate

2012

Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2012-12-17

Enjoy Group AB genomförde den 17 december 2012 en extra bolagsstämma. Skälet härtill var att bolaget nyemitterat B aktier till Loxysoft AB och Liden i Loo AB vars företrädare är insider i bolaget.

Kvartalsrapport 1+2+3, 2012

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 1-3 2012 landade på 16 655 TKR (18 050 TKR). Den minskade omsättningen på -1 395 TKR beror till stora delar på att bolaget under perioden på grund av dålig likviditet inte mäktat med att ha lagerhålla kylskåp för försäljning. Resultatet under perioden landade på - 1 113 TKR (-2 033 TKR). Likviditetsproblemet är efter den riktade nyemissionen på 5,6 MKR plus option på ytterligare 5,7 MKR tidigare i höst, åtgärdat.

Kallelse till extra bolagstämma 17 december 2012

Aktieägarna i Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2012 kl 13:00 i företagets lokaler Industrigatan 10, Bräcke.