Samarbetet mellan Enjoy och Klimasan förstärks på flera plan.

All the latest news from EasyFill Corporate

2007

Samarbetet mellan Enjoy och Klimasan förstärks på flera plan.

Enjoy Group AB (publ) erhåller ett lån från Klimasan på 1 000 000 euro, vilket säkerställer Enjoys rörelsekapital. Samtidigt kan Enjoy också offentliggöra att det är Klimasan som bolaget förhandlar med om ett delägarskap. Målet att de nuvarande huvudägarna i Enjoy säljer delar av sina aktieinnehav kvarstår. De nya ägarna Klimasan/Metalfrio kommer att äga sammanlagt 29,89 % av Enjoy. Lånet på 1 000 000 euro kommer, när avtalet mellan Enjoy och Klimasan är påskrivet, att omvandlas till köpet av aktierna av de nuvarande huvudägarna.

Information angående förhandlingar med tilltänkt ny delägare

Håkan Sjölander, koncernchef i Enjoy Group AB (publ), har den senaste tiden fått många frågor kring förhandlingarna med en tilltänkt ny delägare och vill därför delge marknaden en statusrapport.