Avyttring av aktier

Loxysoft Holding AB har sålt 774 600 B aktier i EasyFill AB, innehavet i Loxysoft Holding uppgår därefter till 1 276 594 A aktier och 11 944 925 B aktier motsvarande 32,6% av rösterna och 22,6% av kapitalet i EasyFill AB. Loxysoft Holding ägs i lika delar av Håkan Sjölander, Tobias Sjölander, Martin Lund och Björn Bylander. Försäljningen skedde dels av privatekonomiska skäl dels att få in ledning och ägare i EasyFill America som delägare i EasyFill AB. 


För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                      James Gray    
CEO                                                          Marketing Director                      CFO
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82                         +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se                     james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer