All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (publ.) Nyhetsbrev

Vem kunde tro att situationen i världen skulle ta den vändning som den gjort de senaste veckorna?
Jag vill med detta nyhetsbrev ge en kort beskrivning över nuläget på EasyFill.

Första installationen av EasyFills RotoShelf för drickyoghurt till världsföretaget General Mills

Sedan tidigare har EasyFill informerat att nyhetsbrev eller pressmeddelanden på små installationer/försäljning inte kommer ske om de inte är för bolaget strategiska order för framtiden.

EasyFill AB (publ.) – Bokslutskommuniké 2019

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 108 549 KSEK (82 913 KSEK) under 2019.

En omsättningsökning med 25 636KSEK (30%).

EBITDA resultatet för koncernen under perioden uppgick till
- 6 369 KSEK (- 7 575 KSEK). En förbättring med 1 206 KSEK mot 2018.