All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 Bolagets släpper preliminär 6 månaders försäljningsrapport

Koncernens totala omsättning ökade 1% första 6 månaderna 2020 mot 2019 och snuddar vid 60 mkr, en oväntat bra utveckling mot bakgrund av pandemin, som hos bolaget främst har drabbat AO Enjoy Sales. Värt att notera är att försäljningen av EasyFills patenterade produkter ökade med 84% under första halvåret 2020. Se tabellen nedan. 

EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924, Amerikanska delägare investerar i EasyFill

Som meddelats har EasyFill startat upp ett nytt företag i USA; EasyFill Mechandising Solution. Ett företag där EasyFill äger 51%, Craig Nickell 46% (bolagets CEO) samt Matt Pletcher 3%.

EasyFill AB (Publ.) 556653–2924, Bolagets företrädesemission blev tecknad till 82,5% procent

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 11 juni till och med den 25 juni 2020. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 17,0 MSEK före emissionskostnader.