All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

Information gällande EasyFills VD Håkan Sjölander samt styrelseledamot i EasyFill Tobias Sjölander

Idag måndagen den 30 november meddelas att LeadDesk Oy, noterat på Nasdaq börsen i Finland, förvärvat Loxysoft AB samt Loxysoft A/S med tillträde den 4 januari 2021 för en köpeskilling av 13,6 miljoner Euro på skuldfri basis.

EasyFill AB (publ) Kvartalsrapport 3, 2020

Omsättningen i koncernen EasyFill AB (publ), org. nr 556653–2924 uppgick till 24 860 KSEK (24 905 KSEK) under det tredje kvartalet 2020 (1 juli – 30 september). EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades något till -2 477 KSEK (-3 210 KSEK).

EasyFill AB (publ) 556653–2924 Ytterligare information avseende lösenperioden för teckningsoptioner i EasyFill AB

Idag måndagen den 16 november inleds lösenperioden för teckning av B aktier i EasyFill AB (publ) ("EasyFill") med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B. En teckningsoption av serie TO 2B berättigar till teckning av en ny aktie i EasyFill från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020 till en teckningskurs om 0,77 kronor