All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

Jens Lidén tf VD i EasyFill AB (PUBL.)

På grund av sjukdom kommer koncernens VD Håkan Sjölander att vara sjukskriven under en period. Nuvarande marknadschef Jens Lidén utnämns tillförordnad VD under sjukskrivningstiden.

Frågor och svar från digitalt informationsmöte

Måndagen den 1 mars genomförde EasyFill ett digitalt informationsmöte. Nedan följer en redovisning av samtliga frågor och svar som uppkom på mötet.

Inspelning från Digitalt informationsmöte 1 mars

Måndagen den 1 mars genomförde EasyFill ett digitalt informationsmöte. Via nedan länk kan en inspelning av mötet ses.