All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EsayFill Nyhetsbrev september 2021

Nedan följer en kort uppdatering av den nuvarande situationen i EasyFill-koncernen när det gäller pågående projekt och affärer.

Kvartalsrapport 2 2021 – EasyFill AB (publ)

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653–2924, uppgick till 28 022 KSEK (32 323 KSEK f å) under Q2 2021, en minskning med 4 301 KSEK. 
För halvåret var omsättningen 56 186 KSEK (60 487 f å).

EBITDA försämrades till – 2 447 KSEK, medan resultat efter skatt för Q2 förbättrades med 619 KSEK jämfört med föregående år.

EasyFills produkter till Obs (COOP) i Norge

Livsmedelsbutikskedjan COOP i Norge har beslutat att EasyFills produkt TurnLoader Multideck ska vara standard på nya kyldiskar inom vissa kategorier hos Obs.