All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill nyhetsbrev 11 februari 2020

Att kommunicera är svårare än man kan tro. För mycket är inte bra, och för lite är inte heller bra. Igår presenterade EasyFill ett pressmeddelande som kanske borde varit ett nyhetsbrev.

Pressmeddelandet var väldigt enkelt utan att presentera några ekonomiska siffror och skälet till det var att ordervärdet var litet och inget att nämna i sammanhanget.

Pressmeddelande. EasyFills produkter hos SPAR

Under lördagen genomfördes en första installation av TurnLoader hos SPAR i Schweiz. Installationen genomfördes av EasyFills partner HL display.

EasyFill AB (publ), 556653-2924, Nyhetsbrev januari 2020

Så var 2019 till ända och året kan sammanfattas ekonomiskt och det kommer att ske i vår bokslutskommuniké som vi kommer publicera den 28 februari 2020. Här följer en uppdatering av status i bolaget.