EasyFill AB (publ.) Flaggningsmeddelande.

En av EasyFills huvudägare, Inlandsinnovation AB, hamnar under 20% ägarandel efter den nyligen avslutade, övertecknade företrädesemissionen. Efter emissionen äger Inlandsinnovation 11 090 112 aktier motsvarande 19% av kapitalet i EasyFill.

Inlandsinnovation AB (org. nr.556819-2263) äger 11 090 112 aktier i EasyFill AB (publ), vilket efter den nyligen avslutade nyemissionen motsvarar 14,6% av rösterna (15,3% innan emissionen) och 19,0% av aktiekapitalet (20,1% innan emissionen) i bolaget.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                      James Gray     
CEO                                                          Marketing Director                      CFO
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82                         +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se                     james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer