Enjoy Group AB (publ) genomför riktad nyemission

All the latest news from EasyFill Corporate

2009

Enjoy Group AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ) beslutade den 21/12 2009 att genomföra en riktad nyemission av 3 900 000 B aktier i enlighet med beslut tagna på ordinarie bolagsstämma den 7/5 2009 (punkt 15). Aktiekurs bestämdes bli 0,90 kr per aktie och samtliga aktier tecknades omgående efter styrelsemötet av 3st personer som inte är insynspersoner i Enjoy Group AB. Samtidigt som den riktade nyemissionen genomfördes tecknar två av bolagets huvudägare delar av de tilldelade teckningsoptionerna beslutade på bolagsstämman 7/5 2009 (punkt 14) för 1 kr styck: Loxysoft AB 500 000st och Investa AB 250 000st. Totalt tillförs Enjoy Group AB (Publ) 4 260 000kr före emissionskostnader.

Delårsrapport kvartal 1 – 3 2009 (komplettering av text)

Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några telefonsamtal där man påpekat att en viktig information i rapporten saknas och det är avskrivningarnas storlek eftersom dessa är så stor del av företagets resultat. Efter en stunds funderande så beslutade styrelsen att komplettera de siffror som redovisas i resultatrapporten med ett förtydligande också i skriven form enligt nedanstående. Enjoy's totala omsättning Q1 - Q3 var i direktförsäljning ca 28,5 miljoner, till det skall läggas ytterligare 14,5 miljoner som fakturerats från Klimasan där Enjoy haft kommission. Den totala försäljningen är således ca 43 miljoner att jämföra med ca 27 miljoner 2008. Resultatet för perioden - 2 460 697 belastas av engångskostnader för den under året genomförda emissionen på ca - 700 000:- Avskrivningar per månad är ca -300 000:- och på nio månader -2 700 000:- sammantaget ger detta ett positivt rörelseresultat före emissionskostnader och avskrivningar på ca +1000 000:-.

Delårsrapport kvartal 1 – 3 2009

Nyckeltal i koncernen 2009-09-30. Siffror inom parantes avser samma period 2008. Omsättning 28 691 276 (26 684 781) Rörelseresultat -1 219 388 (-4 343 236) Resultat före skatt -2 460 697 (-4 463 219) Rörelsemarginal -4,25% (-16,28%) Antal utestående aktier vid periodens slut 26 284 510 (8 000 000) Resultat per aktie -0,09 (-0,56) Soliditet % 21,15% (3,06%)