EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3 2021

All the latest news from EasyFill Corporate

2021

EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3 2021

Omsättningen i EasyFill AB (publ) uppgick till 27 216 KSEK (24 860 KSEK f å) under Q3 2021, en ökning med 2 356 KSEK.
EBITDA för koncernen blev 2 335 KSEK. En förbättring med 4 812 KSEK mot föregående år.

För årets första nio månader var omsättningen 83 402 KSEK (85 347 KSEK f å). EBITDA förbättrades till – 1 353 KSEK, medan resultat efter skatt för Q1-Q3 förbättrades med 4 644 KSEK jämfört med föregående år.

EasyFill AB (publ.) – Order på släpvagnar till Ebeco

EasyFills slovakiska dotterbolag Ebeco s.r.o. har mottagit ordrar på släpvagnar för leveranser under första halvan av 2022 till ett sammantaget värde på ca 1 350 000 euro.

Komplettering till tidigare PM; Riktad emission i EasyFill AB: 556653-2924

Igår den 21 oktober 2021 publicerades pressmeddelande om att EasyFill genomför en riktad emission på 2 358 500 kr. Nedan följer kompletterande information.