Kvartalsrapport 3, 1/1-30/9 2015.

All the latest news from EasyFill Corporate

2015

Kvartalsrapport 3, 1/1-30/9 2015.

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 29 118 TSEK (35 444 TSEK under perioden 1/1-30/9 2014.) Bolagets resultat före skatt på -597 TSEK (894 TSEK). Ett resultat som till största delen beror på att försäljningen för EasyFill AB ännu inte tagit fart runt om i världen. Enjoy Sales AB följer budget och resultat är enligt plan.


Nyckeltal för koncernen, TSEK 

Period: Kvartal 3, 2015 (Kvartal 3, 2014) TSEK

Omsättning: 29 118 (35 444)
Rörelseresultat: 107 (1754)
Resultat före skatt: - 597 (894)
Rörelsemarginal %: 0,37 (4,95)
Antal aktier, st: 53 538 316 (48 609 379)
Resultat per aktie, kr: - 0,011 (-0,018)
Soliditet %: 61,28 (45,54) 

EasyFill AB (publ) – Första testordern för EasyFill GmbH Tyskland

EasyFill AB (publ) 556653-2924 har som tidigare meddelats via pressmeddelande den 21 maj 2015 startat ett 100 % egenägt dotterbolag i Köln i Tyskland. Bolaget startade operativt den 1/8 2015 och har företagsnamnet EasyFill GmbH. Redan nu har den första testordern tagits.

Statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB köper riskkapitalbolaget Investa ABs aktiepost i EasyFill AB (publ)

Statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB beslutade den 10/9 2015 att köpa den aktiepost om 3 330 000 B aktier riskkapitalbolaget Investa AB innehade i EasyFill AB (publ) 556653-2924