EasyFill ABs (publ) företrädesemission övertecknad

All the latest news from EasyFill Corporate

2013

EasyFill ABs (publ) företrädesemission övertecknad

EasyFill ABs företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 18 - 29 november 2013, har övertecknats. Företrädesemissionen tillför Bolaget 11,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare 0,3 MSEK. Emissionen genomfördes för att säkerställa den fortsatta internationella lanseringen av EasyFills nya produktlinjer.

RotoShelf TM SwingOut patent approved in the US

EasyFill AB (publ) has now received the companys second U.S patent. The awarded product is the RotoShelfTM SwingOut.

Patent för RotoShelf SwingOut klart i USA

EasyFill AB (publ) har nu erhållit bolagets andra patent i USA, patentet gäller i detta fall RotoShelfTM SwingOut.