Information regarding established cooperation between Enjoy Group AB (publ) and one of the leading producers of open coolers in Europe

All the latest news from EasyFill Corporate

2011

Information regarding established cooperation between Enjoy Group AB (publ) and one of the leading producers of open coolers in Europe

Starting in spring 2011 Enjoy Group AB has been developing/adjusting the patented shelf solutions RotoShelf and CaruShelf for seven different cooler models for one of the key players on open coolers in the market.

Information gällande samarbete mellan Enjoy Group AB och en av Europas ledande tillverkare av öppna kylskåp

Med start våren 2011 har Enjoy Group AB utvecklat/anpassat Enjoys patenterade hyllsystem RotoShelf och CaruShelf till sju olika kylmodeller för en av Europas ledande tillverkare av öppna kylskåp för butik.

Kylskåpstillverkaren Frigoglass skriver under licensavtal med Enjoy Group

Enjoy Group AB har nått och undertecknat ett licensavtal med Frigoglass där Frigoglass och deras dotterbolag har rätt, på en icke-exklusiv grund, att marknadsföra, tillverka och sälja Enjoys innovativa lösningar som licenstagare av Enjoy Group AB.