EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3, 2022

All the latest news from EasyFill Corporate

2022

EasyFill AB (publ) has signed a letter of intent (LOI) with VKF Renzel GmbH

EasyFill AB has signed an agreement in the form of a letter of intent (LOI) for strategic collaboration with VKF Renzel GmbH regarding the rotating FIFO shelving system EasyFill TurnLoader Ambient. (https://www.vkf-renzel.de/easyfill-regalsystem/)

EasyFill AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med VKF Renzel GmbH

EasyFill AB har tecknat ett avtal i form av en avsiktsförklaring (LOI) för strategiskt samarbete med VKF Renzel GmbH gällande det roterande FIFO-hyllsystemet EasyFill TurnLoader Ambient. (https://www.vkf-renzel.de/easyfill-regalsystem/)