EasyFills AB (publ.) tecknar nytt licensavtal

All the latest news from EasyFill Corporate

2019

EasyFills AB (publ.) tecknar nytt licensavtal

EasyFill AB tecknar ett nytt licensavtal med asiatiska kyldisktillverkaren Arneg Korea för distribution av Bolagets produkter.

EasyFills AB (publ.) tecknar nytt licensavtal

EasyFill AB tecknar ett nytt licensavtal med globala kyltillverkaren Sanden Intercool för distribution av Bolagets produkter.

EasyFill AB (publ.) Kvartalsrapport tre 2019

Omsättningen i EasyFill AB (Publ.), uppgick till 85 217 KSEK (61 596 KSEK) under de tre första kvartalen 2019. En omsättningsökning med närmare 40% i jämförelse med samma period föregående år.

EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades med 40%, - 3 030 KSEK mot - 5 007 KSEK samma period föregående år.