EasyFill ABs (publ) företrädesemission övertecknad

EasyFill ABs företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 18 - 29 november 2013, har övertecknats. Företrädesemissionen tillför Bolaget 11,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare 0,3 MSEK. Emissionen genomfördes för att säkerställa den fortsatta internationella lanseringen av EasyFills nya produktlinjer.

-“Efter många års arbete med stora kostnader nedlagda har EasyFill färdiga produkter klara för försäljning i stora delar av världen. Bolagets kunder har tålmodigt väntat på de nyutvecklade hyllorna i plast därför är det ytterst glädjande att bolaget tillförts kapital för att vi skall kunna fullfölja våra planer med lansering av våra patenterade revolutionerande RotoShelf TM produkter, som reducerar svinnet, ökar försäljningen och minskar påfyllningstiden där marknaden är stora delar av världen” säger Håkan Sjölander, VD för EasyFill AB.

Företrädesemissionen övertecknades och omfattade 3 732 028 aktier, varav 162 040 A-aktier och 3 569 988 B-aktier. Dessutom har styrelsen idag beslutat om övertilldelning, i enlighet med tidigare kommunicerad information. Övertilldelningsutrymmet tas i anspråk med 92 430 B-aktier. Genom företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen ökar EasyFills aktiekapital med 382 504,10 kr till 4 860 937,90 kr.

De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att erhålla avräkningsnotor under v. 49, där tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner framgår, beräknad likviddag är den 10 december.

Eyer Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till EasyFill AB i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 6, hakan.sjolander@easyfill.se, marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

eller

Torben Oskarsson, Eyer Fondkommission AB, 031-761 22 32, torben.oskarsson@eyer.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer