Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (publ)

All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (publ)

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653-2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sollentunavägen 135 i Sollentuna. I samband med årsstämman bjuds på enklare förtäring.  

Förlängning av pågående företrädesemission

Styrelsen i EasyFill AB beslöt idag att förlänga teckningstiden för pågående företrädesemission

EasyFill AB (Publ.) släpper nya hemsidor

EasyFill släpper idag två nya hemsidor; www.easyfill.se samt bolagssidan www.easyfillcorporate.com.