EasyFill AB (publ) har skrivit ett europeiskt återförsäljaravtal med VKF Renzel GmbH

All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (publ) har skrivit ett europeiskt återförsäljaravtal med VKF Renzel GmbH

EasyFill AB har idag tecknat ett återförsäljaravtal med VKF Renzel GmbH gällande det roterande FIFO-hyllsystemet EasyFill TurnLoader™ Ambient.

EasyFill AB (publ) has signed a European reseller agreement with VKF Renzel GmbH

EasyFill AB has today signed a reseller agreement with VKF Renzel GmbH regarding the turning FIFO shelf system EasyFill TurnLoader™ Ambient.