Enjoy Group AB (Publ) återtagen kund avseende 2011 samt information om bolagets nya patenterade produkt, CaruShelf

All the latest news from EasyFill Corporate

2010

Komplement till kvartalsrapport Q3 2010

I samband med publiceringen av kvartalsrapport Q3 i Enjoy Group AB beslutade styrelsen att i ett separat PM informera om bolagets produkter och möjligheter. Som meddelats i PM 28/10 2010 så har Bolaget lämnat in en patentansökan som har enorma möjligheter nedan finns citerat detta pressmeddelande.

Kvartalsrapport 3, 2010 (januari – september)

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 enskilt kvartal 3 -2010 landade på 5 891 061 SEK vilket i jämförelse med kvartal 3-2009 är ca 3 miljoner lägre, anledningen är att all fakturering på Enjoys produkter nu sker hos Klimasan i Turkiet och Enjoy erhåller endast kommission på försäljningen vilket helt är i linje med styrelsens beslut.