Kvartalsrapport 3, 2010 (januari – september)

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 enskilt kvartal 3 -2010 landade på 5 891 061 SEK vilket i jämförelse med kvartal 3-2009 är ca 3 miljoner lägre, anledningen är att all fakturering på Enjoys produkter nu sker hos Klimasan i Turkiet och Enjoy erhåller endast kommission på försäljningen vilket helt är i linje med styrelsens beslut.

Läs mer