Delårsrapport kvartal 1 – 3 2009 (komplettering av text)

Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några telefonsamtal där man påpekat att en viktig information i rapporten saknas och det är avskrivningarnas storlek eftersom dessa är så stor del av företagets resultat. Efter en stunds funderande så beslutade styrelsen att komplettera de siffror som redovisas i resultatrapporten med ett förtydligande också i skriven form enligt nedanstående. Enjoy's totala omsättning Q1 - Q3 var i direktförsäljning ca 28,5 miljoner, till det skall läggas ytterligare 14,5 miljoner som fakturerats från Klimasan där Enjoy haft kommission. Den totala försäljningen är således ca 43 miljoner att jämföra med ca 27 miljoner 2008. Resultatet för perioden - 2 460 697 belastas av engångskostnader för den under året genomförda emissionen på ca - 700 000:- Avskrivningar per månad är ca -300 000:- och på nio månader -2 700 000:- sammantaget ger detta ett positivt rörelseresultat före emissionskostnader och avskrivningar på ca +1000 000:-.

Bräcke 25/11 2009

Styrelsen

Nästa rapportdatum 2010-02-26

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

För hela rapporten se bifogad pdf-fil.

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Läs mer