Samarbetet mellan Enjoy och Klimasan förstärks på flera plan.

Enjoy Group AB (publ) erhåller ett lån från Klimasan på 1 000 000 euro, vilket säkerställer Enjoys rörelsekapital. Samtidigt kan Enjoy också offentliggöra att det är Klimasan som bolaget förhandlar med om ett delägarskap. Målet att de nuvarande huvudägarna i Enjoy säljer delar av sina aktieinnehav kvarstår. De nya ägarna Klimasan/Metalfrio kommer att äga sammanlagt 29,89 % av Enjoy. Lånet på 1 000 000 euro kommer, när avtalet mellan Enjoy och Klimasan är påskrivet, att omvandlas till köpet av aktierna av de nuvarande huvudägarna.

Det som gör att avtalet mellan Klimasan och Enjoy dröjt är att det brasilianska företaget Metalfrio Solutions S. A är mitt uppe i processen att förvärva 71 % av aktierna i Senocak Holding A.S, som är huvudägare i Klimasan. Metalfrio är en av Sydamerikas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Ett “letter of understanding” offentliggjordes den 3 oktober och finns att läsa på www.metalfrio.com.

Avtalet mellan Enjoy och Klimasan är inte beroende av att affären mellan Metalfrio och Senocak slutförs. Dock måste Enjoy och Klimasan vänta med att slutföra affären under tiden som affären mellan Metalfrio och Senocak pågår.

Metalfrio och Klimasan kommer tillsammans att bli en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor och Enjoy Group AB kommer således att ingå i en av världens största tillverkare av varumärkesdekorerade kylskåp. Stora delar av världen kommer att kunna bearbetas genom egna bolag/systerbolag.

– Affären med Klimasan har tagit lång tid då avtalet gällande tillverkning och försäljning av RotoShelf har varit ytterst komplicerat. Detta avtal undertecknades under föregående vecka och därmed kan samtliga övriga avtal fullföljas, vilket ger Enjoy stora möjligheter på världsmarknaden, säger Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 0693 66 13 06 alternativt 0705 944 469
E-post: hakan@enjoysales.se

Kort om Enjoy och Klimasan
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Med start hösten 2007/våren 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.
Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu (eller www.enjoysales.se) och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

Kort om Metalfrio Solutions S.A
Metalfrio Solutions S.A. är en av sydamerikas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor och är branschledande i Brasilien och Latinamerika. Metalfrio har över hundra olika modeller av frys- och kylskåp och levererar sina produkter till kunder över stora delar av världen. Bolaget har för närvarande tillverkning i sju fabriker, i Brasilien, Danmark, Turkiet, Ryssland och Mexico. För mer information, gå in på www.metalfrio.com

Läs mer