Easyfills smarta hyllösningar står inför internationellt genombrott

All the latest news from EasyFill Corporate

Uncategorized

Easyfills smarta hyllösningar står inför internationellt genombrott

Det i Jämtland Bräcke-baserade butiksinredningsbolaget Easyfill har under många år utvecklat sina smarta patenterade hyllösningar för matvarubutiker. Med produkterna Rotoshelf och Turnloader kan såväl personalkostnader som matsvinn reduceras kraftigt. Med hjälp av kapital från en nyligen annonserad företrädesemission ska bolaget nå sitt stora kommersiella genombrott.

EasyFill AB (publ.) presenterar på Aktiedagen 19/3 och Aktiekvällen 21/3.

EasyFill kommer att delta på Aktiedagen tisdagen den 19:e mars i Stockholm samt på Aktiekvällen i Göteborg torsdagen den 21:e.

Nyhetsbrev februari 2019

Inför varje rapport får vi ett varierande antal frågor från några av EasyFills aktieägare. Frågorna blir fler och fler och vi har därför beslutat oss svara på dem i ett nyhetsbrev som vi publicerar samtidigt som kvartalsrapporten publiceras. I rapporten hänvisar vi sedan till nyhetsbrevet.