Easyfills smarta hyllösningar står inför internationellt genombrott

Det i Jämtland Bräcke-baserade butiksinredningsbolaget Easyfill har under många år utvecklat sina smarta patenterade hyllösningar för matvarubutiker. Med produkterna Rotoshelf och Turnloader kan såväl personalkostnader som matsvinn reduceras kraftigt. Med hjälp av kapital från en nyligen annonserad företrädesemission ska bolaget nå sitt stora kommersiella genombrott.

– Vi är i ett läge där de stora livsmedelskedjorna har svårt att attrahera personal samtidigt som de vill bli mer kostnadseffektiva. Det har bidragit till en stor efterfrågan på produkter som kan öka de anställdas effektivitet och därmed bidra till förbättrad lönsamhet, våra produkter passar som hand i handske in i denna trend. Samtidigt bidrar vi till ett minskat matsvinn, vilket är en annan trend som vi ser att butikerna i ökad utsträckning anammar, säger Easyfills vd Tobias Sjölander.

Unika, patenterade hyllsystem ökar effektiviteten

Easyfills patenterade hyllsystem Rotoshelf och Turnloader syftar till att förbättra och effektivisera processen att fylla på och fronta varor. Genom att systemet är roterande och fylls på bakifrån säkerställs hantering enligt den så kallade FIFO (first in first out)-principen, det vill säga att produkter med kortast hållbarhet exponeras främst och därmed säljs först.

Olikt ett traditionellt hyllsystem är det svårare att som kund nå bakom den främst placerade produkten, men framförallt förkortas processen att fylla på varor jämfört med traditionella hyllsystem med över 50 procent. Under år 2020 lanserades produkten Turnloader Ambient, vilken är det första roterande FIFO-systemet för produkter som förvaras i rumstemperatur – en produkt som Tobias Sjölander ser stor potential i.

– Den stora potentialen i Easyfill ligger i Turnloader där vi sedan 2018 har ett godkänt patent. Samtidigt finns en styrka i att vi sålt Rotoshelf, som är en lösning för effektiv hyllhantering av små kylda drycker, under många år och med nöjda kunder.

Att patentet för Rotoshelf går ut mellan 2026 och 2028 och därmed bjuder in till ökad konkurrens ser inte Tobias som ett större bekymmer.

– Jag tror faktiskt att ökad konkurrens hade gynnat oss. Det gör att intresset för denna typ av system ökar och ger en större legitimitet åt produkten. Naturligtvis finns en risk att marginaler kan påverkas negativt om en konkurrent inleder en aggressiv prisstrategi, men vi ser inga sådana uppenbara risker i dagsläget.

Fler affärsområden sprider risken

Tobias betonar att den stora potentialen i Easyfill ligger i affärsområdet med samma namn, men att de två övriga affärsområdena; Enjoy Sales (agenturverksamhet för import av läskedryckskylskåp) och Ebeco (egen tillverkning av släpvagnar samt tillverknings- och utvecklingsresurser till Easyfill) står för lejonparten av nuvarande omsättning.

– Vi har haft vissa utmaningar för Enjoy Sales och Ebeco mot bakgrund av kriget i Ukraina, men vi ser att dessa affärsområden nu vädrar morgonluft och jag ser framför mig förbättrade resultat för framförallt Ebeco i närtid. Målet är såklart att de båda ska kunna stå på egna ben lönsamhetsmässigt och bidra till det kortsiktiga kapitalbehov som finns för att genomföra fortsatta satsningar inom Easyfill.

EasyFills CEO Tobias Sjölander framför TurnLoader Ambient.

Partnermodell har ökat intresset för hyllprodukter

Sedan ett par år tillbaka har Easyfill fokuserat på en partnermodell för att nå ut bredare med sina hyllprodukter på den internationella marknaden. Bland annat har man ett samarbete med VKF Renzel för Easyfill Turnloader Ambient för DACH-regionen samt ett exklusivt avtal med HL Display avseende TurnLoader och RotoShelf för kyldiskar och kylrum. Det menar Tobias har lett till en ökad kännedomen och ett större intresse för Easyfill.

– Partnermodellen gör oss effektivare och har på kort tid ökat intresset för Easyfills produkter globalt. Vi ser framför oss att fler partners kommer ansluta och fortsätter jobba kostnadsmedvetet med en liten egen säljorganisation, förklarar Tobias Sjölander.

Emission ska ta diskussioner till affärer

För att understödja försäljnings- och marknadsföringsinsatser av Easyfills produkter globalt vill bolaget ta in 23,7 miljoner i en företrädesemission. Samtidigt ska pengarna användas till att kvitta befintliga lån och amortera ett tidigare ingånget brygglån.

– Vi vill stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt få kapital över att göra marknadssatsningar. Vi räknar med att pengarna kommer täcka vår burn rate för de kommande 12 månaderna samtidigt som vi ser framför oss ett förbättrat resultat för affärsområdet Ebeco. I kalkylen ser vi naturligtvis också stora möjligheter att någon av de långt gångna diskussioner vi har med potentiella kunder också realiseras i nya order.

– Vi är medvetna om att det globala erkännandet för Easyfill har dragit ut på tiden, samtidigt ska man vara medveten om att de globala butikskedjorna är trögrörliga när det gäller att ta beslut om större investeringar. Utifrån de diskussioner vi har idag räknar vi med betydande utrullningar av hyllsystem under 2023 och 2024. Kunderna kontaktar nu oss istället för tvärtom. Det ser jag som ett erkännande i sig och lovar gott inför framtiden. Vi siktar på att bli en global standard för smarta hyllsystem för detaljhandeln, en marknad med mångmiljardpotential, avslutar Tobias Sjölander.

Läs mer om Easyfills företrädesemission här