Kvartalsrapport 1 2022 – vändning till vinst

All the latest news from EasyFill Corporate

2022

Kvartalsrapport 1 2022 – vändning till vinst

Koncernen visar ett starkt första kvartal där både omsättning och vinstmarginal växer till nära rekordnivåer.

EBITDA förbättrades Q1 till +2 243 KSEK från ett negativt resultat på 3 207 KSEK Q1 2021. En förbättring med 5 270 KSEK.

Resultatet efter skatt landade på +162 KSEK. Ett rejält lyft från fjolårets – 4 988 KSEK.

Omsättningen uppgick till 32 445 KSEK (22 855 KSEK 2021) under Q1 2022, en ökning med 9 590 KSEK (42%).

EasyFill AB (publ) senarelägger bolagsstämman för 2021

Styrelsen i EasyFill har beslutat att senarelägga årsstämman till den 30 juni kl 16.00
Stämman kommer hållas fysiskt i Sollentuna.

Nyhetsbrev april 2022

Nedan följer en uppföljning på tidigare nyhetsbrev angående påverkan från kriget i Ukraina.