EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3, 2022

18 november 2022

Koncernens omsättning för kvartal 3 uppgick till 25 740 TSEK (27 216) en minskning med 1 476 TSEK, 6,7% i jämförelse med föregående år.

EBITDA för kvartal 3 uppgick till -3 175 TSEK (2 335) en minskning med 5 510 TSEK i jämförelse med samma period föregående år.

För årets första nio månader uppgick omsättningen i koncernen till 94 403 TSEK (83 402), en ökning med 11 001 TSEK. EBITDA för motsvarande period uppgick till 696 TSEK (-1 353), en ökning med 2 049 TSEK.

Nyckeltal i koncernen, TSEK

 

Jan-Sept 2022

Jan-Sept 2021

 

Jul-Sept 2022

Jul-Sept 2021

Omsättning

94 403

83 402

 

25 740

27 216

EBITDA

696

-1 353

 

-3 175

2 335

Resultat efter skatt

-6 098

-5 236

 

-5 281

-89

EBITDA %

0,74

-1,62

 

-12,33

8,58

Antal aktier vid periodens slut

118 502 103

116 536 693

 

118 502 103

116 536 683

Resultat per aktie sek

-0,05

-0,04

 

-0,04

-0,00

Soliditet %*

48,77

59,39

 

-2,62%

-8,91%

 

* Kolumn kvartal avser förändring under kvartalet

Finansiella kommentarer koncernen perioden januari – september

         Koncernens nettoomsättning ökade med 13,9 % i jämförelse med 2021.

         Kostnad för handelsvaror har påverkats av mycket höga fraktkostnader under kvartal 3.

         EBITDA har förbättrats med 2 049 KSEK för årets första nio månader i jämförelse med 2021.

         Varulager har ökat med 2 930 TSEK i jämförelse med september 2021, till viss del av engångskaraktär, med bakgrund i byte av leverantör som medfört större inköp i dotterbolaget Enjoy Sales AB.

         Enjoy Sales AB har efter rapportperiodens slut tagit upp ett annuitetslån för det ökade lagret.

Väsentliga händelser under Q3, 2022

Koncernen har under kvartalet utsett Tobias Sjölander till ny VD och Johan Svedberg till ny CFO. Tobias har tidigare arbetat som VD för Loxysoft AB, tillsammans med Johan som CFO. På Loxysoft har de bland annat arbetat med finansiering, lett arbetet med att sälja delar av Loxysofts verksamhet i USA, samt genomfört en försäljning av hela företaget till en noterad koncern. Tobias har varit styrelseledamot i EasyFill sedan 2008. För ytterligare detaljer om anställningarna, se pressmeddelande publicerat 2022-06-21, samt pressmeddelande publicerat 2022-09-23.

EasyFill

EasyFills satsning i Tyskland fortsätter. Som tidigare nämnt har det under årets första kvartal installerats cirka 140 sektioner av TurnLoader Ambient i butiker i Tyskland, och under kvartal två har ytterligare installationer genomförts, bland annat hos REWE Weirich i samarbete med Umdasch. Vår flaggskeppsbutik EDEKA Schmoll i centrala Tyskland valde att addera 66 sektioner till butiken, en beställning som har planerats under sommaren för installation under hösten. Med dessa på plats har EDEKA Schmoll totalt 133 sektioner av TurnLoader Ambient, och utgör därmed ett geografiskt välplacerat exempel för EasyFill att använda i kommande marknadsföring. Därtill pågår tester hos Tegut, inför en kommande order av TurnLoader Ambient.

I Norden fortsätter våra tester av TurnLoader Ambient med målsättningen att kunna skapa en flaggskeppsbutik likt butiken i Tyskland, då detta ses som en förutsättning för att lyckas på hemmamarknaden. I USA fortsätter vi att bearbeta den amerikanska marknaden. Några initiala mindre beställningar har inkommit den vägen.

Ett viktigt samarbete för EasyFill som nu drar igång är med vår partner HL Display. Under kvartalet har vi presenterat HL Display för befintliga tillverkare och distributörer av kyldiskar. För att kunna stötta HL Display i deras arbete med försäljning och marknadsföring av RotoShelf och TurnLoader för kyldiskar på den europeiska marknaden har EasyFill genomfört ett intensivt förbättringsarbete av interna processer. Avtalet med HL Display sträcker sig till 2027, med möjlighet till förlängning. Mer information om det samarbetet finns i pressmeddelandet som publicerades 2022-05-19.

En målsättning har varit att sänka den totala kostnaden för en kyl med RotoShelf, och som tidigare nämnts har vi utvecklat en enklare variant av produkten. Vi kan med glädje konstatera att en första mindre order nu har lämnat oss för att installation i kylskåp från fabrik.

Enjoy Sales

I den löpande verksamheten har Enjoy Sales säkerställt en förlängning på ett år av ett befintligt inköpsavtal med en större dryckesleverantör. Utmaningar med fraktpriser har fortsatt att påverka inköp men har under perioden gått mot det bättre. Enjoy Sales fortsätter att arbeta med målsättningen att expandera verksamheten mot fler produktgrupper.

Ebeco SRO

Ebeco har under perioden fortsatt sin utveckling tillsammans med Mobiheat, en affär som utvecklas på ett bra sätt och som är ett bra komplement till tillverkningen av EasyFills hyllsystem. Produktionen har TurnLoader Multideck har startats för HL Display.

Väsentliga händelser efter Q3, 2022

Koncernen

En viktig del i det nya teamet är Jesper Gran som anställts som affärsutvecklare för EasyFill. Jesper Gran har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander i 18 år, samt med Johan Svedberg i sex år. Tillsammans är de vana att leda en koncern i förändring och att fokusera på processer och styrning som skapar tillväxt och lönsamhet. Med en ny ledning som skapar ny energi så ser vi fram emot fortsättningen med att förändra framtiden med roterande hyllor. Mycket av det initiala arbetet har handlat om att samla in data för att lära sig mer om verksamheten för att kunna utveckla den på bäst sätt.

EasyFill

För att utöka antalet säljare av EasyFills produkter siktar EasyFill på att arbeta mindre med direktförsäljning och gå mer mot försäljning via partners. Ett viktigt steg mot detta togs denna vecka genom en avsiktsförklaring (LOI) med VKF Renzel. För ytterligare detaljer se pressmeddelande publicerat 2022-11-15.

Efter att i mars undertecknat ett samarbetsavtal med EDEKA har man nu också genomfört en installation av hyllor hos EDEKAs dotterbolag Food Tech Campus, i syfte att marknadsföra EasyFills koncept för butiker i EDEKA-kedjan. Med den centralt placerade flaggskeppsbutiken, EDEKA Schmoll, med 133 installerade sektioner, har EasyFill en bra position i Tyskland. För mer information om samarbetsavtalet med EDEKA, se pressmeddelande daterat 2022-03-31.

Intresset för RotoShelf till kylskåp är stort och två nya projekt för kyltillverkare har startats på olika marknader.

EuroShop, en av de viktigaste mässorna, genomförs i slutet av februari 2023 och planeras nu för att marknadsföra EasyFill, presentera våra samarbeten med partners, samt för att visa upp vår flaggskeppsbutik i Tyskland.

Enjoy Sales

Som en del av den löpande verksamheten beslutade Enjoy Sales att förstärka sin kassa på 5 MSEK genom ett annuitetslån som upptogs i oktober 2022. Kassan används till att säkerställa lager för Enjoy Sales.

Kommentar från VD

Jag har nu haft förmånen att arbeta som VD på EasyFill i några månader. Det har varit en intensiv tid men det var länge sedan jag hade så här roligt på jobbet.

Jag har suttit i styrelsen i EasyFill i många år och har diskuterat många av EasyFills utmaningar hemma vid köksbordet tillsammans min pappa, Håkan Sjölander, som tidigare var VD på EasyFill. Det finns både för- och nackdelar med mycket förkunskap när man påbörjar ett nytt arbete. En nackdel var att jag inte kunde ha en ”Ny på jobbet”-skylt runt halsen, medan den stora fördelen var att den nya ledningen snabbt kunde komma igång. Att arbeta tillsammans med Johan och Jesper gör att vi får snabba resultat mot de mål vi sätter upp, eftersom vi redan från dag ett var ett samspelt team.

Vi började med en flygande start, när vi tillsammans med Oliver Eischeid fick en introduktion i EasyFills värld och besökte flera butiker i Tyskland för att se och känna på några av alla de installationer som gjorts. Huvudattraktionen var att besöka EDEKA Schmoll. Att komma in en butik som vid det tillfället hade ett 60-tal sektioner i drift av TurnLoader Ambient var som en uppenbarelse. Att se hur bra allt fungerade och hur snyggt det såg ut i butiken gjorde att jag gick från att bara veta att det här är bra produkter, till att börja upprepa Håkans mantra: Det här kommer att bli standard i världen! Ett steg på vägen är att i alla fall bli standard i Tyskland. För att lyckas med det behöver vi fokusera ännu mer på sälj och på att ha effektivitet i hur vi hjälper våra partners att lyckas. Flaggskeppsbutiken i Tyskland är nu vårt viktigaste vapen när vi skall marknadsföra TurnLoader Ambient.

Nu skall vi gå från att sälja direkt med ett fåtal säljare, till att med de bästa partners vi kan hitta, exempelvis HL Display, bearbeta i första hand Europa. För att lyckas med det så ligger vår prioritet på att ta fram en ny modell som stöttar våra partners. Den första tiden har vi valt att fokusera på att dokumentera och strömlinjeforma den process som skall hjälpa våra partners i försäljning, order, tillverkning och leverans, samt att arbeta med kvalitetssäkring för att se till att vi har nöjda kunder.

Genomlysning fortsätter av koncernen och vi kommer att fokusera mer på rapportering och uppföljning för att få respektive affärsområde att utvecklas och lyckas bättre. Det jag kan konstatera är att driva EasyFill är som att driva tre bolag i ett och att strukturering är det viktigaste vi gör för att lyckas.

Nu ser jag närmast fram emot att lära mig ännu mer om koncernen och att få tid att under 2023 få ta koncernen till det som Håkan har haft som målsättning. Jag tackar styrelsen för förtroendet och kommer att göra allt jag kan tillsammans med mina medarbetare för att vi skall lyckas. Jag är tacksam att jag får göra den här resan tillsammans med mina tidigare kollegor Johan Svedberg och Jesper Gran, samt hoppas att mina nya medarbetare på EasyFill märker av det arbete vi lägger ner för att skapa en förändring med målet att lyckas för EasyFill, Enjoy Sales och Ebeco.

Granskning av revisor

Rapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportdatum 2023

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022

 

För ytterligare information kontakta:

Tobias Sjölander, VD

tobias.sjolander@easyfill.se

+46 70 660 54 23

 

Johan Svedberg, CFO

johan.svedberg@easyfill.se

+46 70 379 20 07

 

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

 

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022.

 

 

 

 

CisionLink EasyFill AB (publ) kvartalsrapport 3 2022-11-18