Information gällande utfallet för teckningsoptioner TO 2B i EasyFill AB

Det totala utfallet blev 3 933 834 SEK vilket motsvarar en teckningsgrad på 96,2% för teckningsoption TO 2B vid löptidens utgång den 30 november 2020 före begränsade emissionskostnader.

Antal nya B aktier som tecknats: 5 108 876 à teckningskurs 0,77 SEK per aktie.

Aktiekapital efter de nya aktierna:   11 653 668 SEK

Totalt antal aktier efter emission: 116 536 683 varav:

A aktier (10 röster) = 2 226 223
B aktier (1 röst) = 101 705 527 – C aktier (1 röst) = 12 604 933

Bräcke den 7 december 2020

Håkan Sjölander
VD/CEO

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Information gällande utfall i Teckningsoptioner TO2B_2020-12-07