All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (publ) förlängning av teckningstiden i pågående företrädesemission

Styrelsen i EasyFill AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningsperioden för pågående företrädesemission, teckningsperioden löper till och med måndag den 2 oktober 2023. Syftet med den förlängda teckningsperioden är att ge sent tillkomna potentiella investerare en möjlighet att delta i emissionen, samt för att ge extra tid för befintliga ägare utomlands att genomföra teckning.

EasyFill AB (publ) handel och teckning med och utan stöd av teckningsrätter

Teckningstid med teckningsrätter sker 11 september till 25 september 2023 via bank/förvaltare. Observera, slutdatum för att teckna via banker/förvaltare kan variera. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker via Aqurat Fondkommission senast klockan 15:00 på måndag den 25 september.

EasyFill AB (publ) välkomnar till webbsändning och informationsmöte Företrädesemission 2023

EasyFill AB (publ) offentliggjorde den 5 september 2023 ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 september till 25 september 2023. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 23,7 MSEK före emissionskostnader.