All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 2 2022

För kvartal 2, var omsättningen i koncernen 36 218 KSEK (28 022 KSEK f å), en ökning med 8 196 KSEK, + 22%.
EBITDA ökade med 4 000 KSEK till 1 628 KSEK (- 2 447 KSEK f å). 

För första halvåret 2022 var omsättningen 68 663 KSEK (56 186 KSEK f å).

EBITDA förbättrades till 3 871 KSEK (- 3 688 KSEK få). En förbättring med 7 505 KSEK.

EASYFILL AB (PUBL.) – KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämma för EasyFill AB hölls digitalt den 30 juni 2022.