All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EASYFILL AB (PUBL.) – KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämma för EasyFill AB hölls digitalt den 30 juni 2022.

EasyFill AB (publ): 30% omsättningsökning januari – maj 2022

Inför kommande bolagsstämma (30 juni) lämnar bolaget här försäljningssiffror för januari till 31 maj. Omsättningen har ökat från 43 MSEK till 56 MSEK.

EasyFill AB (publ) löser konvertibelt lån

I juni 2021 tecknade EasyFill ett låneavtal gällande ett konvertibelt lån på 10 MSEK. Detta lån har nu amorterats med ny finansiering av befintliga storägare i bolaget.