All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (publ): Ledningsförändringar: Ny VD

Styrelsen har utsett Tobias Sjölander till ny VD från 1 september 2022. Han efterträder t.f. VD Jens Lidén som samma dag tillträder en ny befattning som Business development director för EasyFill hos HL Display. Som tidigare meddelats tecknade EasyFill och HL Display ett licensavtal i slutet av maj för de patenterade produkterna TurnLoader Multideck och RotoShelf avseende EU marknaderna.

EasyFill AB (publ): Management changes: New CEO

The Board of directors has appointed Tobias Sjölander as the new CEO from 1 September 2022. He succeeds acting CEO Jens Lidén, who on the same day takes up a new position as Business development director for EasyFill at HL Display AB. As previously announced, EasyFill and HL Display signed a licensing agreement at the end of May for the patented products TurnLoader Multideck and RotoShelf for the EU markets.

Årsredovisning för EasyFill AB (publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021.