All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

Kommentar i Revisionsberättelsen i Årsredovisning för EasyFill AB (Publ)

Med anledning av kommentar i Revisionsberättelsen följer nedan förklaring till revisorns anmärkning.

Årsredovisning för EasyFill AB (Publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (Publ)

Kallelse till årsstämma den 27 maj 2021.
Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 klockan 16.00, årsstämma kommer att hållas på bolagets huvudkontor i Bräcke men på grund av Covid 19 (Coronavirus)-situationen kommer årsstämman att ske via länk.