All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EASYFILL AB (PUBL.) – KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma för EasyFill AB hölls digitalt den 27 maj 2021.

EasyFill AB (Publ) – Informationsbrev maj 2021

Nedan följer en kortare redovisning av pågående kundprojekt i EasyFill-koncernen.

EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 1 2021

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653–2924, uppgick till 22 855 KSEK (28 164 KSEK f å) under Q1 2021, en minskning med 5 309 KSEK.

EBITDA försämrades till – 3 027 KSEK medan resultat efter skatt för perioden blev 1 253 KSEK lägre än föregående år.