All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

Inbjudan till digitalt informationsmöte

Tisdagen den 3:e november genomför EasyFill ett digitalt informationsmöte via Google Meet för att berätta om nuläget i bolaget och våra produkter.

Reportage i tysk TV

Igår onsdag den 2:a september gjordes ett reportage om EasyFills produkter för tyska TV-stationen RTL med anledning av den vinst som bolaget tog hem i tävlingen "Zu gut für die Tonne" i kampen om minskat matsvinn.

Kvartalsrapport 2 2020

Omsättningen i koncernen EasyFill AB (publ), uppgick till 32 323 KSEK (30 317 KSEK) under det andra kvartalet 2020. En omsättningsökning med 7% i jämförelse med samma period föregående år.

EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades något till -62 KSEK (-298 KSEK).