All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (publ.) 556653–2924 Information gällande företrädesemission som avslutades 25 juni 2020

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 11 juni till och med den 25 juni 2020. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 17,0 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är registrerad och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner har genomförts.

EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 TurnLoader installation Walmart Mexico

Fredagen den 3 juli installerade EasyFills återförsäljare i Mexico, Domotech, de två första TurnLoader i en Walmart butik i Mexico.

EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 Bolagets släpper preliminär 6 månaders försäljningsrapport

Koncernens totala omsättning ökade 1% första 6 månaderna 2020 mot 2019 och snuddar vid 60 mkr, en oväntat bra utveckling mot bakgrund av pandemin, som hos bolaget främst har drabbat AO Enjoy Sales. Värt att notera är att försäljningen av EasyFills patenterade produkter ökade med 84% under första halvåret 2020. Se tabellen nedan.