All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

EasyFill AB (Publ.) – Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämma för EasyFill AB hölls digitalt den 27 maj 2020.

Håll tummarna idag för EasyFill i finalen i den tyska tävlingen “För bra för soptunnan”

Som meddelats tidigare är EasyFill en av tre finalister i den tyska tävlingen "Zu gut für die tonne" (för bra för soptunnan), i dag utses vinnaren.

EasyFill genomför företrädesemission av aktier om cirka 20,6 MSEK

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har idag den 27 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").