EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3, 2022

All the latest news from EasyFill Corporate

Reports

EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 2 2022

För kvartal 2, var omsättningen i koncernen 36 218 KSEK (28 022 KSEK f å), en ökning med 8 196 KSEK, + 22%.
EBITDA ökade med 4 000 KSEK till 1 628 KSEK (- 2 447 KSEK f å). 

För första halvåret 2022 var omsättningen 68 663 KSEK (56 186 KSEK f å).

EBITDA förbättrades till 3 871 KSEK (- 3 688 KSEK få). En förbättring med 7 505 KSEK.

Kvartalsrapport 1 2022 – vändning till vinst

Koncernen visar ett starkt första kvartal där både omsättning och vinstmarginal växer till nära rekordnivåer.

EBITDA förbättrades Q1 till +2 243 KSEK från ett negativt resultat på 3 207 KSEK Q1 2021. En förbättring med 5 270 KSEK.

Resultatet efter skatt landade på +162 KSEK. Ett rejält lyft från fjolårets – 4 988 KSEK.

Omsättningen uppgick till 32 445 KSEK (22 855 KSEK 2021) under Q1 2022, en ökning med 9 590 KSEK (42%).