Kvartalsrapport 1 2022 – vändning till vinst

All the latest news from EasyFill Corporate

Reports

Kvartalsrapport 1 2022 – vändning till vinst

Koncernen visar ett starkt första kvartal där både omsättning och vinstmarginal växer till nära rekordnivåer.

EBITDA förbättrades Q1 till +2 243 KSEK från ett negativt resultat på 3 207 KSEK Q1 2021. En förbättring med 5 270 KSEK.

Resultatet efter skatt landade på +162 KSEK. Ett rejält lyft från fjolårets – 4 988 KSEK.

Omsättningen uppgick till 32 445 KSEK (22 855 KSEK 2021) under Q1 2022, en ökning med 9 590 KSEK (42%).

Bokslutskommuniké 2021 EasyFill AB (publ.) – stark resultatförbättring

EBITDA samt resultat efter finansiella poster i EasyFill AB (publ) förbättrades påtagligt.
EBITDA resultatet blev 4 474 KSEK bättre än 2020 och resultat efter finansiella poster 6 539 KSEK bättre än föregående period.
Trots ett turbulent år ökades omsättningen till 110 373 KSEK (106 528 KSEK f å) under 2021, en ökning med ca 4%.

EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3 2021

Omsättningen i EasyFill AB (publ) uppgick till 27 216 KSEK (24 860 KSEK f å) under Q3 2021, en ökning med 2 356 KSEK.
EBITDA för koncernen blev 2 335 KSEK. En förbättring med 4 812 KSEK mot föregående år.

För årets första nio månader var omsättningen 83 402 KSEK (85 347 KSEK f å). EBITDA förbättrades till – 1 353 KSEK, medan resultat efter skatt för Q1-Q3 förbättrades med 4 644 KSEK jämfört med föregående år.