Enjoy Group ansluts till AktieTorget

All the latest news from EasyFill Corporate

Archives Press release from Spotlight
Press release from Spotlight

Enjoy Group ansluts till AktieTorget

AktieTorget har godkänt Enjoy Group AB för upptagande till handel. Första handelsdag är den 22 maj 2007.

Enjoy Group ansluts till AktieTorget

AktieTorget har godkänt Enjoy Group AB för upptagande till handel. Första handelsdag är den 22 maj 2007.