EasyFill AB (publ) senarelägger bolagsstämman för 2021

All the latest news from EasyFill Corporate

Archives Press release from Companies
Press release from Companies

EasyFill AB (publ) senarelägger bolagsstämman för 2021

Styrelsen i EasyFill har beslutat att senarelägga årsstämman till den 30 juni kl 16.00
Stämman kommer hållas fysiskt i Sollentuna.

Nyhetsbrev april 2022

Nedan följer en uppföljning på tidigare nyhetsbrev angående påverkan från kriget i Ukraina.

EasyFill tidigarelägger rapporten för kvartal 1 2022

Bolaget har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapport 1 till måndagen den 2 maj 2022.