Kommuniké från årsstämma 2023 för EasyFill AB (publ)

All the latest news from EasyFill Corporate

Archives Press release from Companies
Press release from Companies

Kommuniké från årsstämma 2023 för EasyFill AB (publ)

EasyFill AB (publ) årsstämma hölls den 30 maj 2023 klockan 16.00 på bolagets kontor på Sollentunavägen 135 i Sollentuna. Aktieägare hade även möjlighet att följa stämman digitalt via webbsändning.

Revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisning för EasyFill AB (publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.