Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (Publ)

All the latest news from EasyFill Corporate

Archive

Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (Publ)

Kallelse till årsstämma den 27 maj 2021.
Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 klockan 16.00, årsstämma kommer att hållas på bolagets huvudkontor i Bräcke men på grund av Covid 19 (Coronavirus)-situationen kommer årsstämman att ske via länk. 

EasyFill AB (publ.) presenterar på Aktiedagen 19/3 och Aktiekvällen 21/3.

EasyFill kommer att delta på Aktiedagen tisdagen den 19:e mars i Stockholm samt på Aktiekvällen i Göteborg torsdagen den 21:e.

Nyhetsbrev februari 2019

Inför varje rapport får vi ett varierande antal frågor från några av EasyFills aktieägare. Frågorna blir fler och fler och vi har därför beslutat oss svara på dem i ett nyhetsbrev som vi publicerar samtidigt som kvartalsrapporten publiceras. I rapporten hänvisar vi sedan till nyhetsbrevet.