EasyFill AB (publ.) Nyhetsbrev

Vem kunde tro att situationen i världen skulle ta den vändning som den gjort de senaste veckorna?
Jag vill med detta nyhetsbrev ge en kort beskrivning över nuläget på EasyFill.

Som många andra företag har vi infört restriktioner och regler för att vi inte ska bidra till spridning av Corona-viruset medan vi samtidigt kan upprätthålla verksamheten på bästa möjliga sätt. Tack vare att Bolaget är förhållandevis utspritt med kontor i Bräcke, Köln, Sollentuna, Nizna, Kapstaden och Texas, så är vi är sedan tidigare vana vid att arbeta på distans. Sedan många år är Skype for business (eller som det numera heter Teams) vår huvudprodukt när det gäller våra interna möten, styrelsemöten, utvecklingsmöten o.s.v. Fördelen med att nyttja den tekniken är att det känns som om alla sitter i samma rum och pratar men det blir mer strukturerat än att sitta i samma rum eftersom alla inte kan prata samtidigt, den som vill kan dela skärm och visa en film, ett dokument o.s.v.

Att boka och få ett personligt möte med en hög chef i ett stort företag är många gånger svårt men om man frågar om ett kort möte på Teams så är det många gånger lättare. Just nu så bearbetar vi alla de kontakter vi fick på EuroShop i februari och genomför möten via telefon, Teams och liknande och det verkar i stor utsträckning som att många är mer tillgängliga nu när det inte är möteshysteri på bolagen.

Läs gärna vårt nyhetsbrev från EuroShop på nedanstående länk:

https://www.easyfillcorporate.com/easyfill-ab-publ-information-fran-hakan-sjolander/?doing_wp_cron=1585129357.2210550308227539062500

Länk till nyhetsbrev från styrelsen gällande EuroShop:

https://www.easyfillcorporate.com/rapport-fran-styrelsen-om-euroshop-20-februari-2020/?doing_wp_cron=1585130243.8686079978942871093750

Om det finns något som helst bra med Coronaviruset så är det nog att resandet i världen kommer att minska eftersom fler företag kommer se fördelarna med möten på nätet.

Några av våra kunder arbetar vidare, några exempel enligt nedan: vår order till Penny i Tyskland (som vi pressmeddelade under februari) där vi hittills fått in beställningar, i skrivande stund till ett värde av ca 10 000 000 kr. Leveranserna sker löpande och inget tyder på att Penny inte kommer att fullfölja hela beställningen. Observera att Penny beställer, sedan skall produkterna tillverkas och levereras. Ett av problemen som fanns för en vecka sedan var att fabriken i Kina som tillverkar kompressorer var stängd, men den har nu öppnat igen. Fabriken är en av de största i världen och de 1400st kompressorer som vi skall ha till denna order tog ca 2 timmar att tillverka. De första 400st kompressorerna anländer till producenten i Spanien nästa vecka. Läs om ordern på nedanstående länk.

Lite kuriosa är att fabriken där kompressorerna tillverkas ligger i Wuhan i Kina.

https://www.easyfillcorporate.com/easyfill-ab-publ-och-samarbetspartner-erhaller-order-pa-ca-155-msek/

Multideck tillverkaren Exkal (Spanien) beställde i början av mars produkter för ca 600 000 och dessa levererades ut i måndags. När vi frågade Exkal varför så sa man att ordertrycket på EasyFill produkter från deras kunder ökar stadigt och man ville vara redo för leveranser när Coronavirusperioden släpper. Det är glädjande att kunderna lägger in större ordrar för tidigare leveranser för att de i sin tur ska kunna säkerställa leveranser till slutkund. Vad vi kan se hittills är att Q1 varit ett bra kvartal för affärsområdet “Smarta hyllösningar” fram till mitten på mars med en uppgång fram till då på ca 40%, då effekterna av Corona smittan gjort att det bromsat in.

En Multideck tillverkare i Europa informerade 25/3 2020 att man just nu förbereder att ta in EasyFills patenterade produkt som standard i sin produktportfölj för en av sina multideck. Försäljningschefen i bolaget berättade att förfrågningarna fullkomligt exploderat efter EuroShop. Vad det betyder i ordervärden framåt går inte att uppskatta men mejlet som kom var ytterst trevligt att läsa så därför vill jag dela informationen med er aktieägare.

Enjoy

När det gäller läskedryckskylskåp och Enjoy så är högsäsongen 1/3 till 30/6 och där ser vi en markant minskning. Våra kunder är Spendrups, Carlsberg, Åbro och Axfood och visst har beställningarna minskat men det är absolut inte stopp, eftersom livsmedelsbutikerna säljer mer varor är någonsin och då blir effektiv hantering ännu viktigare än tidigare.

Under kvartal 1 2020 kommer inte försäljningen att vara mycket lägre än samma kvartal 2019, hur det sedan blir är omöjligt att sia om eftersom kylskåpen som finns på lagret i Bräcke för respektive kund avropas dagligen och levereras samt faktureras.

Ebeco

Slovakien är också satt i karantän men inga arbetsplatser är stängda. På vår fabrik i Nizna arbetar man just nu tvåskift med att tillverka produkter för EasyFill samt släpvagnar till MobiHeat, läs om order till MobiHeat på nedanstående länk:
https://www.easyfillcorporate.com/easyfill-abs-publ-dotterbolag-ebeco-erhaller-en-storre-order-pa-specialslapvagn/?doing_wp_cron=1585133270.4944579601287841796875

Utöver ovanstående ordrar fortsätter tillverkning och leveranser av WallTrailer till Pongratz.

USA

Som informerats om tidigare har samarbetet med Marco Company i USA avslutats eftersom utfallet inte blivit som vi önskat.

Vi har också informerat om att Craig Nickell, Marco Companys VD sedan 20 år, lämnat bolaget och kommer att vara chef för EasyFills nya företag i USA.

Easyfill Merchandising Solutions Limited har upprättats i staten Delaware. Verksamheten kommer att bedrives med bas i Texas.

Vi byter namn från EasyFill America till Easyfill Merchandising Solutions (EMS) och det är för att helt komma ifrån Marco Company samt att vårt nya företagsnamn berättar vad vi gör.

Craig har ett stort kontaktnät med de stora aktörerna inom butik och restaurang i USA och han har jobbat oförtrutet vidare med alla etablerade kunder och flera leveranser tillverkas just nu i Nizna för att fraktas över till USA. I framtiden kommer inte tillverkningen ske i Slovakien men just nu är det den enklaste lösningen.

Tillverkning i Kina

Marco Company har under de senaste 15 åren jobbat med en fabrik i Kina men av flera olika skäl är samarbetet avslutat. Craig har stort förtroende för ledningen i den fabriken och han var på plats där i början av februari. Man har tillverkat x antal provprodukter och gett priser som är väsentligt bättre inklusive frakter än vad vi kan tillverka för själva i Slovakien. Det som hänt i Slovakien de senaste två åren är att kostnaderna ökat och därmed har våra marginaler minskat. Med produktion i Kina kommer bolagets täckningsbidrag förbättras väsentligt.

Just nu är provprodukter från produktionen i Kina på väg till vår fabrik i Nizna för genomgång. Så snart detta är klart och produkterna är godkända är planerna att produktion av större serier för hela världen skall ske i Kina.

Framåt

Vad som sker framåt är ju svårt att sia om men vi följer utvecklingen och följer de riktlinjer som respektive lands myndigheter beslutar om och vi genomför nu åtgärder för att minska bolagets kostnader i detta extremt utsatta läge. Det innebär bland annat att all personal på EasyFill samt Enjoy Sales korttids permitteras i olika utsträckning enligt de nya regelverk som fastslagits av regeringen. Liknande åtgärder vidtas även i Norge och Tyskland. Vår fabrik i Nizna har även de infört restriktioner men produktionen fortgår som framgår ovan och än så länge ser vi inte några problem med råvarutillförsel och därmed inte heller några problem att leverera de ordrar som inkommit.

För att behålla personlig kontakt kommer vi att med våra arbetskamrater runt om i världen ha en timme gemensamt Teams möte i veckan med bild och ljud där vi skall dricka virtuellt kaffe/te och prata om jobb, familj, känslor, o.s.v.

Vi kommer under det uppkomna läget också att gå igenom allt vi vill förändra eller förbättra såsom rutiner – broschyrer – säljmaterial o.s.v.

Min personliga kommentar är att det inte var i mina planer att detta med Corona-viruset skulle komma just nu när vi verkligen upplever att vi är rejält på gång men nu är det som det är och jag och mina arbetskamrater skall göra allt för att komma starkare ur den situation vi är i just nu.

Läs mer om EasyFill och våra produkter på www.easyfill.se

Lillmörtsjön 26 mars 2020

 

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Nyhetsbrev 2020-03-26