EasyFill AB (publ.) och samarbetspartner erhåller order på ca 15,5 MSEK

EasyFill AB (publ.) 556653-2924 och en av EasyFills samarbetspartner erhöll idag den 26 februari en order från den tyska butikskedjan Penny på ML 705 (läskedryckskylskåp med RotoShelf) till ett sammanlagt slutkundsvärde ca 15,5 miljoner.

Kylskåpen är utvecklade tillsammans med Efficold från Spanien som på plats i deras fabrik installerar EasyFills patenterade produkt i RotoShelf i dem.

Kylskåpen kommer produceras så snart som möjligt och leverans kommer ske ut i de tyska butikerna löpande allteftersom de är färdigtillverkade.

Se kylskåpen på länken nedan:

https://www.easyfill.se/products/maxload-cabinets/

Som tidigare meddelats via PM har också världens näst största tillverkare av läsk (från USA) beställt 1000st kylskåp med RotoShelf från en av EasyFills samarbetspartners för leverans till tyska butiker under våren 2020.

Se kylskåpen på länken nedan:

https://www.easyfill.se/products/rotoshelf/beverage-cabinets/

Kommentar från EasyFills VD

Att erhålla en order till ett kundvärde på ca 15,5 miljoner på läskedryckskylskåp med vår patenterade produkt RotoShelf från Penny känns fantastiskt, att vi samtidigt får informationen att planer finns att Pennys ägare Rewe Group med ytterligare 10 700 butiker i Tyskland och tysktalande länder också ser på EasyFills hela koncept förstärker den härliga känslan ytterligare.

Kylskåpen skall tillverkas och levereras så snart som möjligt.

EasyFills har gjort hela affären mot Penny men använder en samarbetspartner som mellanhand i denna affär, EasyFill levererar och fakturerar samarbetspartner som lagrar, levererar, installerar i butiker samt fakturerar slutkunden så en viss liten del av slutordervärdet kommer inte kunna ses i EasyFills ekonomiska redovisning.

“Spännande att se vart detta leder”

Bräcke 26 februari 2020

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

 

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020

CisionLink Erhåller order på 15,5 miljoner från Penny i Tyskland