EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924, Amerikanska delägare investerar i EasyFill

Som meddelats har EasyFill startat upp ett nytt företag i USA; EasyFill Mechandising Solution. Ett företag där EasyFill äger 51%, Craig Nickell 46% (bolagets CEO) samt Matt Pletcher 3%.

I samband med den just avslutade företrädesemissionen lämnas här information att de amerikanska delägarna investerar tillsammans 70 000 USD (ca 650 000 kronor) i företrädesemissionen.

Läs den information vi lämnat om vår USA satsning på nedanstående länkar.
https://www.easyfillcorporate.com/nyhetsbrev-maj-2020/
https://www.easyfillcorporate.com/easyfill-ab-publ-nyhetsbrev/

26 mars 2020 skrev vi i ett nyhetsbrevSom informerats om tidigare har samarbetet med Marco Company i USA avslutats eftersom utfallet inte blivit som vi önskat.

Vi har också informerat om att Craig Nickell, Marco Companys VD sedan 20 år, lämnat bolaget och kommer att vara chef för EasyFills nya företag i USA.

Easyfill Mechandising Solutions Limited har upprättats i staten Delaware. Verksamheten kommer att bedrives med bas i Texas.

Vi byter namn från EasyFill America till Easyfill Mechandising Solutions (EMS) och det är för att helt komma ifrån Marco Company samt att vårt nya företagsnamn berättar vad vi gör.

Craig har ett stort kontaktnät med de stora aktörerna inom butik och restaurang i USA och han har jobbat oförtrutet vidare med alla etablerade kunder och flera leveranser tillverkas just nu i Nizna för att fraktas över till USA. I framtiden kommer inte tillverkningen ske i Slovakien men just nu är det den enklaste lösningen.

5 maj skrev vi i ett nyhetsbrev

USA – Det nya bolaget EasyFill Mechandising Solutions Limited (EasyFill EMS) är nu formellt grundat. Bolaget ägs i majoritet av EasyFill AB (51%) med Vista Retail Solutions (Craig Nickell) och MPH Global (Matt Pletcher) som delägare. Både Craig och Matt har lång erfarenhet och bra kontakter med de stora butikskedjorna som finns i Nord- och Sydamerika.

Kommentar från EasyFills VD Håkan Sjölander

Att Craig och Matt investerar i EasyFill känns bra för mig personligt eftersom det visar att de tror på framtida framgång i USA. Båda har uttryckt att de skulle investerat ytterligare, men att Covid-19 gör så att de måste ha pengar på kontot för att möta eventuella framtida problem.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Amerikanska delägare investerar i EasyFills företrädesemission 2020-07-01