Nyhetsbrev maj 2020

Nedan följer en redogörelse av den nuvarande situationen i EasyFill med huvudfokus på affärsområdet för smarta hyllsystem.

Corona-virusets utbredning har självklart påverkat även oss på EasyFill. Som vi tidigare meddelat så har all personal på EasyFill samt Enjoy Sales korttidspermitteras i olika utsträckning enligt de nya regelverk som fastslagits av regeringen. Liknande åtgärder vidtas även i Norge och Tyskland.

I fabriken i Nizna, Slovakien pågår produktionen och även om de infört restriktioner så fortgår arbetet och än länge ser vi inte några problem med råvarutillförsel och därmed inte heller några problem att leverera de ordrar som inkommit.

Nedan följer en kort beskrivning av ett axplock av de affärer som pågår för närvarande:

Carrier – den internationellt verksamma kyldisktillverkaren har beslutat att erbjuda EasyFills produkter från centralt håll via sitt servicecenter som en del av deras “Service and modernization program”. Detta medför att EasyFills produkter blir tillgängliga för samtliga Carriers kunder i Europa. Lagerhållning av produkterna sker centralt och installationer kommer ske av Carriers egen organisation. EasyFill har tillsammans med Carrier diskuterat leveransomfattning och EasyFill offererar leverans av fulla trailers till ett uppskattat ordervärde om ca 50 000 euro per leverans.

AHT – Den österrikiska kyldisktillverkaren som sedan 2019 äga av kylteknikföretaget Daikin är en av Europas största leverantörer av kyllösningar till flertalet “lågpris” livsmedelsbutikskedjor, bland andra Lidl och Edeka. AHT har, från centralt håll efterfrågat ett antal TurnLoader för tester och validering i labbmiljö. Dessa TurnLoader är EasyFills standardlösning och ingen anpassning krävs för att produkten ska kunna installeras.

Viessmann – EasyFill har skickat exemplar av TurnLoader MD 1250/550 till Viessmanns fabrik i Finland som försörjer stora delar av Europa med Viessmanns kyldiskar. EasyFill har en nära dialog med produktchefen som avser att påbörja tester i mitten av maj som implementering av TurnLoader direkt från fabrik. Flertalet lokala marknader sätt tryck på fabriken för att få igenom detta snarast möjligt. EasyFill arbetar dessutom parallellt med anpassning av befintliga produkter till olika modeller av kyldiskar, bland annat storsäljaren EuroMax som bland annat Pressbyrån i Sverige har som standardkyllösning.

Walmart Mexico – Som nämnts i tidigare nyhetsbrev och pressmeddelanden har EasyFill fått en förfrågan från Walmart Mexico om att hitta en lösning till den modell av kyldisk som de primärt använder. Tack vare den nya versionen av TurnLoader har vårt utvecklingsteam äntlig hittat en lösning och när detta skrivs produceras de första enheterna av TurnLoader MD 60″ vilket är en extra bred TurnLoader speciellt framtagen till just den kylmodell från HillPhoenx som Walmart Mexico använder. Dialogen med Walmart Mexico sker via vår återförsäljare Domotech i nära samarbete med EasyFills amerikanska bolag.

USA – Det nya bolaget EasyFill Merchandising Solutions Limited (EasyFill EMS) är nu formellt grundat. Bolaget ägs i majoritet av EasyFill AB (51%) med Vista retail soultions (Craig Nickell) och MPH Global (Matt Pletcher) som delägare. Både Craig och Matt har lång erfarenhet och bra kontakter med de stora butikskedjorna som finns i Nord- och Sydamerika. Den första containern med leveranser av TurnLoader till USA skickas i dagarna och initialt produceras produkterna hos Ebeco i Slovakien och skickas via båt för leverans till bland andra Albertsons, Stop n Shop och Cirkel K. Framtida leveranser kommer antingen att produceras lokalt i USA eller via kontrakterade producenter i Kina där vi ser att vi kan nå betydande stordriftsfördelar gällande samlade inköp.

Sammantaget kan man säga att affärerna fortgår om än långsammare än innan corona-pandemin slog igenom; Affärsområdet för hyllsystem visar, trots corona, en tillväxt på ca 45% det första kvartalet och installationer har skett löpande på diverse marknader (Tyskland, Norge, Svergie, Frankrike, Finland etc etc) som även nämnts ovan pågår det flertalet intressanta projekt på många marknader. För att nämna något ytterligare så har vi tagit fram en anpassning av TurnLoader för roll-in kyldiskar och således funnit ytterligare en tillämpning där en kort variant av TurnLoader installeras över exempelvis en mjölkpall. Denna typ av kyldisk är populär i bland annat Norge och Sverige men förekommer frekvent även på andra marknader.

Bolaget har beslutat att nyttja de digitala möjligheter som öppnat sig för att bjuda in befintliga och potentiella kunder till det vi kallar “Online trade show”. En mässa på nätet med produktpresentationer och produktträning online där representanter från EasyFill presenterar produkterna live för inbjudna deltagare som kan ställa frågor och således få en fördjupad kunskap i EasyFills värld av produkter; vad man ska tänka på vid införsäljning och för slutkunder vilka fördelar som finns och hur man ska tänka för att optimera nyttan av produkterna. Vi tror starkt på detta och kan rikta oss till olika kategorier av deltagare och exempelvis genomföra riktade insatser för att hjälpa våra återförsäljare att sälja mer. Vår första “On Line Trade Show” är på gång och målsättningen är att den första mässan ska aktualiseras inom kort. Olika onlinemässor för olika kunder kommer att genomföras och planer finns för en dragning också för våra aktieägare.

Vi bearbetar en mängd intressanta leads från EurosShop allt från butikskedjor i Ukraina och Turkiet, bensinstationskedjor i Sydeuropa till tillverkare av kyldiskar i Frankrike och kylskåpsproducenter i Brasilien. Slutligen vill vi skriva några rader om TurnLoader Ambient; EasyFills alternativa lösning för icke kylda varor i livsmedelsbutiker där vi nu slutför utvecklingen av den version vi visade på EuroShop. Vi har bland andra två butiker i Tyskland som efter EuroShop uttryckt reellt intresse där volymen kan bli 200+ enheter per butik. Vi undersöker nu möjligheterna att möta deras specifika önskemål gällande mått och andra tekniska lösningar.

När det gäller vår bolagsstämma den 27 maj så kommer den att ske digitalt och vi återkommer med mer information om hur det kommer att gå till rent praktiskt.

Lillmörtsjön

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Nyhetsbrev maj 2020-05-05