Viktigt meddelande till ägare av teckningsoptioner i Enjoy Group AB

De som tecknade aktier i bolagets nyemission sommaren 2009 erhöll teckningsoptioner av serie B vars sista lösendag är den 30/6 2010.

Nyteckning av aktier i Enjoy Group AB (publ) med stöd av teckningsoptioner 2009/2010 i enligt med villkor i memorandumet daterat maj 2009. Teckningskurs är 1 SEK per aktie. En teckningsoption medför rätt att teckna en nyemitterad B-aktie till priset 1,00 kr, och de som önskar teckna aktier utifrån sina teckningsoptioner måste göra detta senast den 30 juni 2010. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 30 juni 2010 blir värdelösa.

I det fall innehavarens teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (dvs. de ligger i en depå) måste innehavaren vända sig till sin bank eller fondkommissionär och ge dem uppdraget att anmäla nyteckning.

På Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se på Enjoys sidor (under fliken – årsredovisningar, prospekt och memorandum) finns anmälningssedel + information för ifyllande.

Anmälningssedeln skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB tillhanda senast kl 17.00 den 30/6 2010. (OBS: teckningssedeln kan också faxas in)

Blanketten skickas till:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Emissioner
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031 745 50 00
Fax: 031-711 22 31

OBS: Vid problem med nedladdning av teckningssedeln så kontakta Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller Thenberg & Kinde Fondkommission AB: 031-745 50 00

Bräcke 28/6 2010

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

Rapporten för Kvartal 2 kommer att presenteras den 27/8 2010

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer