Uppgörelse med Klimasan

Som meddelats i ett tidigare Pressmeddelande i år har Enjoy Sales AB (helägt dotterbolag till EasyFill AB Publ) och kylskåpstillverkaren Klimasan inte varit överens hur avtalet vad gäller av Enjoy Sales AB utförd garantiservice skall tolkas. Parterna förlikades under gårdagen och Enjoy Sales AB kunde därför fakturera ca 75% av den summa som det tidigare informerats om.

VD kommentar:
Att Klimasan sedan den 1/1 2011 till 31/8 2013 inte betalt någonting för garantiservice, trots att kylskåpen tillverkats av dem, har varit otroligt frusterande. Att vi nu förlikats är glädjande. Det är svårt att förstå att avtal kan vara så svåra att tolka, något som jag i min vildaste fantasi inte kunde ana, men kulturkrockar och ett luddigt skrivet avtal har skapat mycket onödigt jobb. Detta är ett bland flera andra skäl till att Enjoy Sales AB avslutade samarbetet med Klimasan och att vi valt Frigoglass till ny samarbetspartner vad gäller leveranser och försäljning av varumärkesdekorerade kylskåp på den svenska marknaden känns, efter detta elände, otroligt skönt.

För mer information kontakta :
Håkan Sjölander CEO , EasyFill AB (publ)
Mob: +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.

EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer