Uppdaterad hemsida

Bolagets hemsida blir bättre och bättre. Under hösten har EasyFills nya hemsida lanserats och idag kompletterades den med två nya presentationsfilmer som enkelt förklarar bolagets patenterade produkter.

Efter mässan i München är vår hemsida flitigt besökt och besökarna har IP-adresser från stora delar av världen. När besökaren nu fördjupar sig i våra produkter kan de se filmer som enkelt förklarar principen med våra patenterade roterande hyllösningar.

www.easyfill.se/products/cabinet/rotoshelftmmulti/#cabinetline
www.easyfill.se/products/case/rotoshelftmmulti/#caseline

VD Kommentar:
Jag ska avrunda fredagen med ett litet räkneexempel; Studier från en av världens största producenter av läsk visar att om en 90cm bred fullstor läskkyl fylls till 50%, minskas tiden för påfyllning med 20 minuter per påfyllning när man använder RotoShelf TM företaget i fråga säger att man fyller sina kylskåp med läsk två gånger i veckan vilket innebär en tidsbesparing på 40 minuter i veckan per kyl. Detta bolag har miljoner kylskåp ute på marknaden. Om man antar att en RotoShelf TM till en 90 cm kyl kostar ca 200 Euro och att en arbetstimme i Sverige kostar ca 30 Euro (inklusive sociala kostnader) så är investeringen i en RotoShelf TM återbetalad på ca 15 veckor och sedan är det bara plus. Med den matematiken är således vinsten med RotoShelf TM, bara i kostnad för påfyllning, ca 1000 Euro per år och kyl. Sedan tillkommer vinsten med att hyllan alltid är frontad vilket ökar försäljning med ca 15-20 % enligt studier från runt om i världen. Om investeringen görs i ett det land i EU med lägst lönekostnad per timme, bara är en tiondel som i Sverige (Rumäninen) så tar det ändå bara ca 150 veckor innan investeringen är återtjänad och sedan är det bara plus. Hur många investeringar som har så snabb återbetalningstid vet jag inte men jag anar att det är få.

Tisdagens möte var fantastiskt givande.

Med patenterade produkter och ett 12% ägande av statliga Inlandsinnovation är rädslan för patentintrång liten.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, EasyFill AB (publ)
Mob: +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu Marketing Manager EasyFill AB (publ)
Mob: +46 70 660 58 82, E-mail: jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer