Tilläggsinformerar om pågående USA förhandlingar

Tilläggsinformation gällande Enjoys eventuella patentförsäljningar i USA.

Under gårdagen 2012-06-13 lämnade Enjoy via pressmeddelande information om att företaget erhållit ett ramverk till ett avtalsförslag från ett USA företag vad gäller köp av patenten gällande RotoShelf och CaruShelf. Efter att pressmeddelandet publicerades har det ringts en hel del till bolaget där aktieägare ifrågasätter eventuell försäljning, av den anledningen väljer företagsledningen att komplettera gårdagens PM med nedanstående tilläggsinformation.

Ramverket till avtalsförslaget från USA företaget innefattar bland annat eventuellt köp av Enjoys patent gällande RotoShelf och CaruShelf i USA/Kanada, viktig information är att även om patenten säljs innefattar även ramen till avtalsförslaget att Enjoy behåller rätten till licensintäkt per försålda produkter i de länder patenten eventuellt säljs.

Bräcke 14 juni 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se, för mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer