Tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapport 2 2014

Styrelsen i EasyFill AB (publ) 556653-2924 har beslutat tidigarelägga delårsrapport nummer 2 2014, publiceringen kommer att ske idag den 25 augusti 2014. Skälet till tidigareläggandet är att rapporten är klar och styrelsen ser inga skäl till att inte publicera.

På uppdrag av styrelsen

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB (publ)

Läs mer