Tidigareläggande av kvartalsrapport 1 2014

Styrelsen i EasyFill AB har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för det första kvartalet 2014 till den 6 maj 2014.

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Marketing Director
jens.nisu@easyfill.se
+46 70 660 58 82

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer